Keresés

Liber Librorum. A Biblia mint a hit, a teológia és a művészet forrása

2008. június 24 - augusztus 31.
Liber Librorum. A Biblia mint a hit, a teológia és a művészet forrása. Időszakos kiállítás az esztergomi egyházi gyűjtemények kincseiből

Helyszín: Keresztény Múzeum, Új Képtár, Szent Adalbert Központ, II. emelet (Esztergom, Szent István tér 10, megközelíthető a Bazilika felőli külön bejáraton keresztül).


A Könyvek Könyve

Martin Buber írta, hogy egy kultúra addig él, amíg kapcsolatban van azzal az éltető Titokkal, amely létrehozta. Az európai, és tágabban a nyugati kultúrát a kereszténység hozta létre, tette termékennyé. A kultúránk mögött az a meggyőződés rejtőzik, hogy a világ értelmes, van Oka és Célja. Az emberi lét is értelmes, a létünknek van követendő iránya, és lesz végső beteljesedése. Az emberi lét végtelenül értékes, mert a Teremtő akaratából forrásozik, és Őhozzá tér majd vissza.

A Biblia ennek a meggyőződésnek, ennek a tapasztalatnak az alapdokumentuma, felülmúlhatatlan kikristályosodása. A Bibliából ered a tízparancsolat, a tiszta erkölcsi tudat. Ugyancsak bibliai eredetű az ember végtelen méltóságáról való meggyőződés. A Biblia fogalmazza meg a világ teremtettségét, és ezzel együtt a feladatot, hogy az ember ezt a rá bízott világot „művelje és őrizze” (Ter 2,15). A Bibliából, Krisztustól származik a szeretet parancsának, mint az emberi élet alapmagatartásának középpontba állítása. Ugyancsak Tőle ered a felbonthatatlan házasságnak, ennek a totális, feltételek nélküli odaadásnak az eszménye. Ugyancsak Krisztus az, akiben az ember választ találhat a szenvedés és a halál végső kérdéseire.

A Biblia a kereszténység meggyőződése szerint Isten üzenete. Olyan emberek írták, akik különleges módon érzékennyé váltak a Teremtő titkára, akiken keresztül Ő megnyilatkozhatott. Ahogyan Pilinszky János írta: Isten időről-időre „átvérezte a történelem szövetét”. Az az ember kezdi érteni a Bibliát, aki megtapasztalja ezt a sorok között rejtőző Jelenlétet. A Biblia nem betű, hanem Lélek és Élet (2Kor 3,6).

Ugyanakkor a Biblia emberi műalkotás is. Az isteni üzenet embereken keresztül, az ő gondolkodásmódjukon, egyéniségükön keresztül szűrődött át. A Biblia helyes megértéséhez elengedhetetlenül szükséges az Ókori Kelet kifejezésmódjának, történelmének, szimbólumainak ismerete.

A Bibliát Isten népe, azok közössége fogalmazta meg, ismerte fel, és őrizte, akiket az isteni Szó megszólított. Mind a mai napig ez a közösség az, amelyben az isteni Szó helyes és teljes értelme feltárul.

Legyen ez a kiállítás egy kis ízelítő abból a gazdagságból, amellyel a Biblia megajándékozta az európai kultúrát, amellyel termékennyé tette és teszi a mi magyar kultúránkat is!

Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök

Kiállítók:
Főszékesegyházi Könyvtár
Érseki Simor Könyvtár
Keresztény Múzeum
Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára

Rendezte:
Czékli Béla (Főszékesegyházi Könyvtár)
Hegedűs András (Érseki Simor Könyvtár)
Kontsek Ildikó (Keresztény Múzeum)
Szalai Katalin (Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára)

Grafika:
Palotás Rozina

Támogatók:
Szent Adalbert Központ Gondnoksága
Keresztény Múzeum Alapítvány
Rosenberg Hungária Kft.

A kiállítás megtekinthető: hétfő és kedd kivételével naponta 9-17 óra között.