Keresés

Válogatás a Zsembery gyűjteményből

VÁLOGATÁS A ZSEMBERY GYŰJTEMÉNYBŐL
 
Koszkol Jenő, 1912 körül: A szentgotthárdi ciszterci apátság könyvtárterme

1954-ben végeztem a Budapesti orvostudományi Egyetemen. 1957-ig a budapesti MÁV kórházban dolgoztam, majd Dorogra költöztem. 1966-1993 között a dorogi kórház belgyógyász osztályvezető főorvosa, 1970-1972 között Esztergom-Dorog egyesített kórházának igazgató főorvosa voltam. Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején értesültem először az akkor Esztergomban élő dr. Völgyessy Ferenc híres festészeti gyűjteményéről, valamint a Dévényi Iván műgyűjtő és művészeti író munkásságáról. Mindkettő meghatározó élménnyé vált számomra a későbbiekben is. Az utóbbi két évtizedben gyűjtött és mára tematikailag rendszerezett kollekcióm alapjait a múltban egy-egy megvásárolt kép és a családi tulajdonban levő képek jelentették. Dorog, Esztergom, Nyergesújfalu és környéke tágabb értelemben Komárom-Esztergom megye műalkotásai közül azon szerzők munkáit kerestem, akik születésük, munkásságuk révén szorosan kötődnek e tájhoz. A művészeket személyesen felkeresve, vagy családtagjaikat megismerve a megszerzett alkotások számomra nem csupán művészi értéket, hanem az idők folyamán érlelődött sok-sok személyes élményt, orvos- és művészbarátságot egyaránt jelentettek. Dr. Zsembery Dezső

Részletek Wehner Tibor Munkácsy díjas művészettörténész megnyitóbeszédéből:
A dorogi Zsembery-gyűjtemény és a gyűjteményből rendezett kiállítások, illetve a gyűjtő dr. Zsembery Dezső kezdeményezésére és szervezésében megrendezett tárlatok valamint a gyűjteményhez kapcsolódó kiadványok, publikációk tudatosíthatták, hogy Dorog és megannyi jelentős alkotóval dicsekedhet. Nyilvánvaló, hogy Esztergom XX. századi művészetének története feltérképezhetetlen, kutatatlan terület. A Dunakanyar városa a legújabb korban is pezsgő művészeti élet színtere volt, megannyi a helyi jelentőségen messze túlmutató, a források és a szakirodalom által csak szétszórtan dokumentált és esetlegesen jegyzett művész dolgozott és dolgozik a város falai között.
… a nyugalmazott dorogi főorvos kiállítás szervezésével, gyűjteményének dokumentálásával a múlt század kilencvenes éveitől roppant tudatosan dorogi, esztergomi, nyergesi, komáromi, tatai és tatabányai művészettörténetet ír, elfeledett mestereket emelve ki a feledés hullámaiból, alig-alig ismert alkotóra irányítva a figyelmet.
A Zsembery- gyűjtemény legfontosabb karakteres vonása a helyhez kötöttség, a hely művészi szellemével való áthatottság, de a művek egymás mellett való ilyetén felsorakoztatása természetesen még kevés lenne egy komoly hatóerőket mozgósító, változatos gyűjtemény létrehozásához. A vedutákat, városképeket és az önarcképeket külön gyűjteményi egységként is hangsúlyozó műtárgy együttes mind műfaji, mind technikai, mind tematikai szempontból hallatlan sokrétűség jellemez: tájképek, csendéletek, életképek, elvont kompozíciók.
… a Keresztény Múzeumban közönség elé kerülő válogatásban megjelenik néhány a fő gyűjtőkörön kívül eső, a földrajzi helyhez közvetlenül nem kötődő, a magyar művészettörténet legkiválóbb alkotói közé sorolt mester egy-egy alkotása is …