Keresés

Közhasznúsági jelentés 2009

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2009

Keresztény Múzeum Alapítvány
2500 Esztergom
Mindszenty tér 2.

1. Számviteli beszámoló
Számviteli beszámoló külön nyomtatványon
2. Költségvetési támogatás felhasználása
2008-ban a Keresztény Múzeum Alapítvány működésének fenntartásához normatív költségvetési támogatást nem kapott.
3. Vagyon felhasználása
2008-ban keletkezett pénzügyi eredmény: 1.174.200,-Ft
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Szeplőtelen Fogantatás című kiállítás katalógusának előállítása: 703.000 Ft
Az Alapítvány javára rendezett jótékonysági bál terembérlete: 100.000 Ft
Az Alapítvány javára rendezett jótékonysági bál vacsoraköltsége: 280.000 Ft
értékben.
Cél szerinti juttatások összesen: 1.083.000 Ft
5. Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatások:
APEH Szja 1%: 229.746,- Ft
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
A vezető tisztségviselők e tevékenységüket társadalmi munkában végzik, részükre személyi jellegű kifizetés nem történt.
7. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A Keresztény Múzeum Alapítvány bevétele a 2009. évben 1.070.000,- Forint volt. Mely a közvetlen alapítványi bevételekből (737.000,- Ft) és a 2008. évi szja 1%-nak felajánlásából (229.746,- Ft) adódott össze.
Az Alapítvány által nyújtott támogatás összege: 1.083.000,- Ft. Ebből tényleges támogatás 774.200,-, melyet a „Makulátlan” – Mária szeplőtelen fogantatásának hite a középkortól napjainkig címmel rendezett kiállításhoz készült tanulmányokat és válogatott kiállítási katalógust tartalmazó kiadvány nyomdai előállítására fordítottaz Alapítvány
A Keresztény Értelmi Szövetség esztergomi csoportja által rendezett jótékonysági bál részvételi díjait az Alapítvány számlájára fizette be, melyből a költségek (terembérlet, étkezés díja) levonása után 20.000,- Ft támogatási bevétel keletkezett.
Az Alapítványt rendszeresen támogató magánszemélyekből álló Keresztény Múzeum Baráti Kör a 2008. évben ingyenes előadásokra és kiállítás megnyitókra hívta meg írásban az érdeklődőket