Keresés

Ez a mi hitünk - kiállítás

EZ A MI HITÜNK – A KERESZTÉNY HITVALLÁSRÓL KÉPPEL ÉS SZÓVAL

Ez a mi hitünk digitális kiállítás és múzeumpedagógiai program innen letölthető

Megnyitó: szeptember 20, 17 óra
A kiállítást méltatta: Dr. Gaál Endre nagyprépost
Megnyitotta: dr. Völner Pál államtitkár, országgyűlési képviselő
Nyitva: november 30-ig
Rendezte: Kontsek Ildikó
Magyarázó szövegek: Török Csaba
Restaurátor: Fehrentheil Henriette
Fotó: Mudrák Attila
Látványtervező: Zalavári Tibor

A Keresztény Múzeum időszaki kiállítása a Hit Évében az Apostoli Hitvallás 12 tételét szemléltető, frissen restaurált grafikai sorozat köré épül. A kartonok készítője feltehetőleg Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) német származású festő, aki a vallásos ihletettséget előtérbe helyező ún. nazarénus festőcsoport egyik legismertebb tagja. A művek keletkezési idejét és rendeltetését nem tudjuk pontosan, de valószínűleg falkép tervek. A művész az aprólékosan kidolgozott teológiai programot követve jelenítette meg a igen összetett tematikát. A látottak elmélyült megértését dr. Török Csaba esztergomi teológiai tanár részletes magyarázatai segítik.
A 12 karton mellé a Keresztény Múzeum XVIII., XIX. és XX. századi festményeiből néhány olyan ábrázolást válogattunk, melyek a hitünk tartalmának vagy a vallás gyakorlásának egy-egy jellemző megnyilvánulásával foglalkoznak.
A grafikai gyűjteményből különféle szempontok alapján a Hitvalláshoz is köthető öt lapot mutatunk be. Ezekhez ugyancsak csatoltuk Török Csaba atya megjegyzéseit.
A kiállítás részét képezi továbbá 33 darab fotográfia. Mudrák Attila művei, aki 1980 óta fényképezi az egyház­megyénk és a Kárpát-medence más tájainak műemlékeit, művészeti alkotásait. Munkásságának sajátos területe mindezeken túl a templomi szertartások és a vallásos emberek életképeinek megörökítése. Sok ezer tételt számláló archívumából eddig még a nyilvánosság számára nem hozzáférhető felvételeket láthatunk.