Keresés

Magasi Németh Gábor Emlékkiállítás

 
Magasi Németh Gábor: Önarckép
2006. április 30 - október 1.
Magasi Németh Gábor Emlékkiállítás
(Budapest, 1883 - Esztergom, 1953)


A kiállítást rendezte, a katalógust szerkesztette: Kontsek Ildikó
Helyszín: Keresztény Múzeum, földszinti kiállítótermek

A Főszékesegyházi Könyvtár és a Bazilika téli kápolnájának falképei jól ismert remekei Magasi Németh Gábor művészetének, de egyéb művet aligha tudnak említeni a műértők. A művész születési adatai, származása, családi kapcsolatai homályban maradtak addig, amíg 2004-ben Kaposi Endre, esztergomi művésztanár egy újságcikkben fel nem lebbentette a fátylat a méltatlanul elfeledett életműről. A nyilvános megjelenés hátterében a nagy értékű hagyaték örökösének azon szándéka húzódott meg, hogy a fennmaradt festményeket, grafikákat végre bemutassa a nagyközönségnek.

Magasi Németh Gábor a XIX. század akadémista hagyományaira épülő művészeti képzést kapott a XX. század elején. Mélyreható ismereteket szerzett a falkép festészet mértani szerkesztési elveiről, a figurális ábrázolás részleteiről, a színtanról. Az alapvető kritérium minden területen az élethűség, a világos áttekinthetőség volt, ez határozta meg művészi beállítottságát élete végéig. (Kontsek Ildikó)

Magasi Németh Gábor életrajza

 
Magasi Németh Gábor: Akácfa utca, 1947
"Magasi Németh Gábor a müncheni festőiskola tanítványa. Még eleven hatott Piloty természethűsége, történeti elbeszélő képessége, színgazdagsága, mesteri fényvetítése, s uralmon volt Stuck Ferenc fantáziabősége és dekoráló ereje, mikor Németh Gábor Münchent járta. Megtanulta a precízrajzot, a természet eleven visszaadását, a történelembe visszaképzelést, a ragyogó színeket és vibráló fényeket. Megmutatta tudását a Bibliothéka lépcsőházának díszítésénél. A főkáptalan azért őrá bízta a bazilika téli kápolnájának falfestményekkel való illusztrálását... Bámulatos ügyességgel fogta fel a nagy feladatot. A kápolna architektonikus nehézségei ellenére éles meglátással választotta ki az egyes falsíkokat képei számára s már első tervei meglepően fedték a káptalan szándékait. Alapos tanulmányok és a legaprólékosabb részletekig menő tanácskozások után készítette kartonjait. Kiváló erőssége a mesternek a kompozíció. Népes csoportjait annyi találékonysággal tudta elrendezni és hosszú színskálával az egyhangúságot elkerülni, hogy ámulattal állunk nagy teljesítménye előtt." (Lepold Antal kanonok, 1933)

A kiállítás előkészítésében, megrendezésében közreműködött:
Varga Dezső restaurátor
Németh Márta adminisztrátor
Kovács Ferenc technikai kivitelező

A kiállítás a Múzeum rendes nyitva tartási idejében tekinthető meg. Az állandó kiállításra váltott jegy az időszaki kiállításra is érvényes.