Keresés

7. Ikongyűjtemény és orthodox fémművesség (16-20. sz.)

Krétai festő

Háromrészes házioltár (Triptychon)
1500 körül
tempera és arany, fa
32 x 52 cm
Ipolyi Arnold hagyatékából
Ltsz. 56.590

A behajtható szárnyú házioltár középső részén több jelenet látható: balra fönt és lent Remete Szent Antalt, a sivatagi atyát, a szerzetesség egyik alapítójaként tisztelt szentet látjuk, ahogy démonok kínozzák. Jobbra fönt Szent János evangélista diktálja a Jelenések Könyvét tanítványának, Prohorosznak, alul Szent Pál diktál Aranyszájú Szent Jánosnak. A bal szárnyon Dávid próféta, a jobbon Szent Fanuriosz álló alakja jelenik meg. Fanurioszhoz, a keleti egyházban tisztelt mártírszenthez elveszett dolgok megtalálásáért fohászkodtak a hívők. A triptychon első ismert tulajdonosa a kölni műgyűjtő, festő-restaurátor Johann Anton Ramboux, akinek gyűjteményéből 1867-ben vásárolta meg Ipolyi Arnold.
A gyűjtemény nyitóoldaláraKövetkező műtárgy