Keresés

5. Német, osztrák, magyar és holland festészet és szobrászat (17-18. sz.)

Magyar festő

Balassa Bálint arcképe
17. század
olaj, vászon
117 x 86 cm
A Ragályi - Balassa család tulajdonából
Ltsz. 59.1059

Balassa Bálint a magyar nyelvű költészet első jelentős és napjainkban is kedvelt alakja. 1554-ben született felvidéki nemesi családból. Balassa művei a 16. századi, részekre szakadt, török uralom alatt sínylődő országért aggódó és életét is áldozni kész ifjú hangján szólalnak meg. Katonás fegyelemmel és lelkesedéssel dicsőíti a végvári harcokat, a hazát, édes hangon szól szerelmeiről és félve, bűnbánón dicsőíti Istent. A Keresztény Múzeumban őrzött portréja már halála után készült. Az arckép alatti latin nyelvű felirat megnevezi a festményen 33 éves korában megörökített Gyarmati Balassa Bálint egri kapitányt, aki Esztergom várának 1594-es ostromakor szerzett halálos sebet. A festmény a 17. században készült és feltehetőleg más képek, rajzok nyomán őrzi Balassa Bálint hiteles, vonzó arcvonásait. A korabeli, előkelő öltözetet aprólékos részletességgel ábrázolta az ismeretlen festő. Balassa gyűrűs jobbjában a hadvezéri rangot jelző botot tartja. Balján ugyancsak gyűrűt visel és kezét pompás díszkardja markolatán nyugtatja. Az ábrázolt személy költői mivoltára a bőrkötéses, kapcsos könyv utal. Lapjai közt keskeny papírcsíkon Balassa Bálint jelmondata olvasható: Arte & Marte, vagyis tudománnyal és fegyverrel. A 17. századi portréfestészet elemeit, jellegzetességeit felvonultató kép a korabeli magyar festőművészet egyik legszebb darabja a maga műfajában.
K. I.
Előző műtárgyA gyűjtemény nyitóoldalára
59.1059