Keresés

3. Itáliai festészet (13-18. sz.)

Duccio di Buoninsegna köre
(Siena, 1255 k. – Siena, 1319)

Jeremiás próféta
1320 körül
tempera, arany, ezüst, fa
29,9 x 21 cm
Ltsz. 55.134

A kiemelkedő kvalitású kép egykor poliptychon jobboldali oromzati darabja volt. A balra forduló és lefelé – egykor bizonyára Máriára és gyermekére – mutató próféta személyére a kezében tartott írástekercsen olvasható, Krisztus áldozatára utaló jövendölés utal: „és én, mint szegény bárány, ki áldozatra vitetik” (Jeremiás 11, 19). Az arctípus és a zöldes aláfestéssel készült, erős fény-árnyék kontraszttal kiemelt formák még a bizánci tradíciót őrzik, míg a gótika formanyelvének ismeretére vall a finom tónusátmenetekkel megfestett drapéria és a gazdag redőkezelés, melyet a ruhaszegélyen végigfutó vékony aranysáv lendületes vonala hangsúlyoz. Jeremiás fejét az Ószövetségi prófétákat megkülönböztető ötcsúcsú, erősen megkopott fejfedő fedi. A kép az itáliai trecento egyik legnagyobb mestere, a sienai Duccio közvetlen környezetében készült.
S.D.
Előző műtárgyA gyűjtemény nyitóoldaláraKövetkező műtárgy