Keresés

12. Falikárpit gyűjtemény

Falikárpit

A Szentháromság diadalmenete
1520 körül
szövött, gyapjú
300x260 cm felvető sűrűsége: 4 szál/cm
Készítés helye: Brüsszel (?)
Ltsz. 1958.4.1.

A kárpit allegorikus diadalmenetet ábrázol. Szemből látjuk a díszes diadalkocsin érkező Szentháromságot, melyet három egyforma férfi személyesít meg. Mindhárman ugyanolyan öltözetet viselnek, korona van a fejükön. bal kezükben országalmát tartanak, jobbjukat áldásra emelik. A Szentháromságot kerubok veszik körbe, tüzes mandorlát alkotva. A diadalkocsit a négy evangélista jelképe vontatja: az ökör (Lukács), az oroszlán (Márk), valamint rajtuk ülve az angyal (Máté) és a sas (János). A jelenetet szentek csoportja szegélyezi. Bal oldalon Szent Péter ismerhetjük fel kezében tartott attribútumáról, a kulcsról. A két csoport felett kis felhők gomolyognak. A kárpit szegélye sérült, azonban a felső részen megmaradt egy részlete, mely nem válik el élesen az ábrázolt jelenettől. A szegély alatt bal oldalon a következő felirít olvasható: TRINITAS OMNIA VINCIT, azaz: a Szentháromság mindent legyőz.

Proveniencia: Ipolyi Arnold gyűjteményéből, Lakatos-Balla, 209, 275
Restaurálás: Kiss Béla 1928; Szabó Judit 2014
Bibliográfia:
Kiss Béla és Jenő: Régi gobelinek és szőnyegek javítása, Budapest 1929. 9 - Dutka Mária 1936, 38-43, 5. kép - Genthon 1948,192, 204. kép - Dávid Katalin: Adatok a trinitas ikonográfiájához. In: Művészettörténeti értesító, 1962. 29-30. 6. kép - Genevieve Souchal: The Thriumph of the Seven Virtues: Reconstruction of a Brussels series (ca. 1520-1535). In: Acts of the Tapestry Symposium, November 1976, The Fine Arts Musueum of San Francisco. San Francisco, 1979, fig. 5., p. 109. note 15 - László Emőke 1980, 40, 76, 26. kép - Ipolyi emlékkönyv, 155, 44. kép - Kárpitok 2014, 11, 17.
Kiállítások: Kárpitok 2014
Előző műtárgyA gyűjtemény nyitóoldaláraKövetkező műtárgy
1958.4.1