Keresés

1. Későgótikus magyarországi festészet és szobrászat (15-16. sz.)

A Szmrecsányi Főoltár Mestere
(működött a 15. század utolsó harmadában a felvidéki Szepes vármegyében)

Mária-oltár Felkáról
1480 körül
tempera és arany, fa
középső szobor magassága: 140 cm, női szentek magassága: 55 cm, szárnyképek egyenként: 88 x 57 cm, predella: 44,5 x 198 cm
Ltsz. 55.47

A szepességi Felka (ma Szlovákia, Velká) község templomából származik a Keresztény Múzeum egyetlen olyan szárnyasoltára, amely szerkezetében is megőrizte az eredeti, késő gótikus állapotot. Az 1480 körül készült oltár szekrényében teljesalakos Mária-alakot látunk Napsugár mandorla előtt, a Holdsarlóra lépve. A Jelenések könyvének napbaöltözött asszonyát azonosították Jézus anyjával, így az ábrázolások részletei is egybemosódhattak. A gyermek valaha ott ült anyja karján, ahogy ezt az asszony kéztartása jelzi. Mária körül a négy szoborfülkében női szenteket látunk: balra Alexandriai Szent Katalin és Szent Borbála, jobbra Szent Dorottya és Antiochiai Szent Margit. A szárnyak belső oldalán Mária életének örömteli jelenetei sorakoznak. A történet balra lent kezdődik az Angyali üdvözlettel, felette Mária és Erzsébet találkozása. Jobboldalt fent már Jézus születése tűnik fel, majd alatta a Három királyok imádása. Az ünnepi oldalak erőteljes színvilága, a gazdag aranyozás az ünnepi oldalt felemelővé, valóban mennyeivé varázsolja. A külső oldalakon az eredeti passiójelenetek elpusztultak. A szekrényszobrok alatt elhelyezkedő predellán két lebegő angyal tartja Veronika kendőjét Krisztus képmásával. Az oltár festője és szobrásza a Szmrecsányi főoltár mesterének nevezetett mester, kinek további tíz hasonló, a környékbeli települések templomai számára megrendelt Mária-oltára ismert.
K.I.
Előző műtárgyA gyűjtemény nyitóoldaláraKövetkező műtárgy