Keresés

2. Középkori osztrák és német festészet és szobrászat (12-16. sz.)

Osztrák (?) festő

Jelenetek Szent Félix, Regula és Exuperantius legendájából
1490 körül
tempera és arany, fa
79 x 50,5 cm, 74,5 x 42 cm
Ltsz. 55.51-57

Az összesen hét darab kisebb méretű tábla Zürich város középkori védőszentjeinek mártíromságát és sírjuk csodálatos megtalálását meséli el. A legenda szerint Félix, Regula nevű húga, és szolgájuk, Exuperantius a lemészárolt thébai légióból szöktek meg. A Rhône menti Agaunum (St. Maurice) környékén térítő tevékenységet folytattak, majd a nyíltan megvallott keresztény hitükért válogatott kínzásokat kellett kiállniuk, míg végül levágott fejüket kezükben hordozva jutottak el végső sírhelyükig. Néhány évszázad elteltével Nagy Károly császárt vadászata során egy szarvas vezette el erre a helyre. Itt kolostort alapított, s ma ugyanezen a helyen áll a zürichi Großmünster, a város főtemploma. Az ismeretlen, 1490 körül alkotó festő stílusának kapcsolatai Ausztria felé mutatnak. A képek egy része Bécsből, a többi egy Kassához közel fekvő faluból származik. Stiláris szempontból az Apostolvértanúságok Mesterének nevezett, Bécsújhelyen működő festő és műhelye merült fel a szakirodalomban. Minden bizonnyal ez a mester készítette a bécsújhelyi Winkler epitáfiumot 1477-ben, s a műhely valamely tagjának későbbi műveként tartjuk számon az esztergomi képeket.
K.I.
Előző műtárgyA gyűjtemény nyitóoldaláraKövetkező műtárgy