Keresés

Bazilika - 1856-2006

Bazilika - 1856-2006. Kiállítás az esztergomi főszékesegyház felszentelésének 150. évfordulója alkalmából [Esztergom, Új Képtár, 2006. augusztus 15 - 2007. január 1]

Esztergom: Keresztény Múzeum, 2007.

A katalógus szerzői: Cséfalvay Pál és Kontsek Ildikó
Szerkesztette: Kontsek Ildikó
Közreműködött: Istvánffy Miklós
Fotó: Mudrák Attila
Kiadványterv: Peternák Zoltán

ISBN 978-963-7129-20-9, 23 cm, 104 o., színes illusztrációkkal

Tartalom:

Előszó
I. A szép templom
II. „A mi új Jeruzsálemünk”
III. „Új Magyar Sion”
IV. Caput mater et magistra ecclesiarum hungariae
V. Az élő Bazilika
Irodalomjegyzék
Képjegyzék

Hoc erat in votis... S ne jutna legalább
a jóknak annyi föld, hol megállhat a láb
nyugodtan és bölcsen, s kinyúlhat égig a
lélek, mint dómjával ott a bazilika?

(Babits Mihály)

Százötven évvel ezelőtt, 1856. augusztus 31-én szentelték fel az esztergomi főszékesegyházat, a Bazilikát, Magyarország legmagasabb rangú és legnagyobb templomát. Az egész történelmi Magyarország számára készült, s jóllehet Esztergom a török idők után kisvárossá lett, éppen a nagyarányú egyházi építkezések nyitottak fejlődésének új távlatokat. A kiállítás, melyet a katalógus megörökít, a jubileumi, ünnepi rendezvénysorozathoz kapcsolódott, s az esztergomi egyházi gyűjtemények: a Főszékesegyházi Kincstár, a Prímási és Káptalani Levéltár, a Főszékesegyházi Könyvtár, a Keresztény Múzeum anyagából épült fel, kiegészítve a városi Balassa Bálint Múzeumból kölcsönzött műtárgyakkal.

A katalógus öt fejezetre bontva foglalja össze a Bazilika történetét időrendben feldolgozó kiállítás anyagát. Bemutatja a klasszicista, historizáló épület előtörténetét a középkortól a Mária Terézia királynő és Barkóczy Ferenc érsek idejében tervezett barokk székesegyházig, illetve a rövid ideig fennálló „honvéd” templomig. Ismerteti a 19. századi tervezés során felmerült elképzeléseket és a kivitelezés folyamán történt változtatásokat, az építés menetét és a szentelési ünnepség liturgikus tárgyait, ábrázolásait is.