Keresés

Raffaele Bertinelli és reneszánsz képtára

Magyarország második legjelentősebb olasz reneszánsz festészeti gyűjteményét az esztergomi Keresztény Múzeum őrzi. E gyűjtemény magját az a hatvan darab, 14–16. századi olasz festmény alkotja, amelyet Simor János hercegprímás megbízottai 1878-ban vásároltak meg Rómában Bertinelli kanonok örököseitől. A Bertinelli-képtár létrejöttéről, a gyűjtő személyéről és a képek Magyarországra jutásának körülményeiről azonban mindezidáig szinte semmit sem tudtunk. Sallay Dóra évtizedes kutatásainak köszönhetően most feltárul ez az izgalmas történet, amely betekintést enged a 19. századi Pápai Állam és Magyarország egyházi értelmiségének életébe, személyes kapcsolataiba, a korszak egyházművészetének és műgyűjtésének szellemi és anyagi hátterébe. A könyv végigkíséri a marchei Fossombronéből származó Raffaele Bertinelli életútját családjától a római Sapienza egyetem rektorhelyettesi posztján át a Via Torre Argentina 40. szám alatti fényűző lakásában bekövetkezett haláláig. Fény derül kapcsolataira a korszak nagy olasz költőivel, Leopardival és Bellivel, valamint a nazarénus és a purista festészet kiválóságaival, Friedrich Overbeckkel és Tommaso Minardival. Képzőművészeti megrendelésein és templomépítési tervein keresztül képet alkothatunk Bertinelli kanonok vallásos meggyőződéséről és művészeti ízléséről is. Egy könnyen fellelkesülő, néha kissé felelőtlen, de ismerőseire nagy hatást gyakorló, szeretetreméltó, művelt római pap egyénisége és élete rajzolódik ki a hivatalos iratok, magánlevelek, naplók és visszaemlékezések tükrében. A gyűjtemény sorsán át megismerkedhetünk a kor olyan jeles, tudós, magyar egyházi férfiúival is, mint Bartalos Gyula vagy Tárkányi Béla, akik meghatározó szerepet játszottak abban, hogy a képtár Magyarországra jutott. A gyűjteménytörténeti áttekintés után a könyv hiteles dokumentumok alapján és a korábbi szakirodalom eredményeire alapozva rekonstruálja az eredeti Bertinelli-gyűjteményt, minden műtárgyát a szakirodalmat tartalmazó katalógustétellel, teljes oldalas színes illusztrációval mutatja be. A kötetet a képtár történetére vonatkozó, nagyrészt publikálatlan források, bőséges jegyzetapparátus és bibliográfia, valamint részletes angol nyelvű tartalmi összefoglaló és mutatók egészítik ki.